dijous, 26 de juny del 2008

Fotos de fibles













Dues imatges de fibles preses a prop de Cal Sans. La primera està feta a la regadora nº5, que porta aigua del canal. La segona és una petita regadora que servia per a dur aigua de la principal cap a uns camps més allunyats. L'aigua es captava de la fibla de la primera foto.